Marek Puwalski

Rok urodzenia

1979

Narodowość

 • polska

Języki

 • angielski
 • hiszpański
 • niemiecki
 • polski
 • portugalski

Specjalizacje

 • fuzje i przejęcia (M&A)
 • media i nowe technologie
 • prawo spółek
 • projekty infrastrukturalne
 • umowy handlowe w ogólności

Uprawnienia zawodowe

radca prawny

Wykształcenie

 • Wyższe prawnicze: Absolwent Wydziału Prawa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu (tytuł najlepszego absolwenta Wydziału Prawa i Administracji, druga najlepsza praca magisterska) i Stosunków Międzynarodowych na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz programu LL.M. w Międzynarodowym Prawie Gospodarczym i Handlowym na Universidade Católica Portuguesa w Lizbonie (pierwsza lokata i stypendium banku Millenium bcp).
 • Dodatkowo Marek Puwalski ukończył studia podyplomowe z zakresu prawa angielskiego i europejskiego na Cambridge University (z wyróżnieniem) oraz seminarium w zakresie fuzji i przejęć na Harvard University (Mergers and Acquisitions: Strategy, Execution and Post-Merger Management, Harvard Business School 2018).

Przebieg kariery zawodowej

 • Od 2008 r. – Współzałożyciel oraz partner zarządzający Puwalscy & Partners spółka partnerska Kancelaria Radców Prawnych;
 • 2003-2007 – prawnik w Kancelarii Kuczek Maruta i Wspólnicy spółka jawna Kancelaria Radców Prawnych w Krakowie na stanowisku młodszego konsultanta, konsultanta, radcy prawnego;
 • 2003 roku – staż zawodowy w kancelarii Dr. Petereit & Armbrüster Rechtsanwälte w Moguncji.

Doświadczenie arbitrażowe

 • Reprezentacja podmiotów gospodarczych w licznych postępowaniach przed Sądem Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie;
 • reprezentacja stron w postępowaniu arbitrażowym przed Sądem Arbitrażowym przy Konfederacji Lewiatan;
 • udział w sporze pomiędzy członkami konsorcjum wykonawcy dużego projektu infrastrukturalnego, który podlegał rozstrzygnięciu według regulaminu ICC;
 • reprezentacja klientów w postępowaniach mediacyjnych, w szczególności w zakresie dochodzenia kar umownych na podstawie umów IT.

Członkostwo w organizacjach i stowarzyszeniach zawodowych

 • Członek OIRP w Krakowie, nr: KR-1569;
 • członek Chartered Institute of Arbitrators (CIArb) w Londynie (MCIArb);
 • członek International Bar Association  – IBA (Corporate and M&A Law Committee, International Construction Projects Committee, Arbitration Committee);
 • przedstawiciel Polsko-Portugalskiej Izby Gospodarczej w Krakowie;
 • przedstawiciel Polsko-Hiszpańskiej Izby Gospodarczej w Krakowie.

Publikacje

 1. Marek Puwalski, 2003, Prawo do prywatności osób publicznych, TNOiK.