Mediacja i Arbitraż. Korzyści płynące ze stosowania alternatywnych metod rozwiązywania sporów w sporach gospodarczych i pracowniczych. 

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do udziału w bezpłatnym webinarze:
Mediacja i Arbitraż. Korzyści płynące ze stosowania alternatywnych metod rozwiązywania sporów w sporach gospodarczych i pracowniczych.
Termin: 7 czerwca 2023 r., 15:00 – 18:00 (za pośrednictwem platformy Zoom).

Konferencja naukowa Niezawisłość i bezstronność sędziów w Polsce Perspektywa 2023

Szanowni Państwo,

zapraszamy do udziału w konferencji naukowej Niezawisłość i bezstronność sędziów w Polsce. Perspektywa 2023, organizowanej przez Wydział Prawa Uniwersytetu SWPS. 

Konferencja poświęcona zostanie diagnozie obecnego stanu prawnego niezawisłości i bezstronności sędziego.

Arbitraż i mediacja jako wsparcie przedsiębiorcy w sporach pracowniczych i gospodarczych

Zapraszamy do udziału w seminarium online

Arbitraż i mediacja jako wsparcie przedsiębiorcy w sporach pracowniczych i gospodarczych

Seminarium odbędzie się w dniu 24 kwietnia 2023 r. w godzinach 16:00 – 20:00 za pośrednictwem platformy Zoom.

Link do rejestracji i warunki uczestnictwa:
http://ikongr.es/c/eptBwvEE

Konwersja z kpc, czy będzie szansą na zwiększenie popularności arbitrażu i rozładowanie zatorów w sądach powszechnych.

Ustawą z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw do kodeksu postępowania cywilnego wprowadzono instytucję konwersji, która dopuszcza, aby w sprawie zawisłej przed sądem powszechnym strony spór został przekazany pod rozstrzygnięcie sądu polubownego, aż do prawomocnego rozstrzygnięcia sprawy przez sąd powszechny (art. 11611 § 1 kpc).

Dziesięciolecie Konkursu Arbitrażowego Lewiatan

Zakończyła się jubileuszowa edycja Konkursu Arbitrażowego Lewiatan 2022.

Miło nam poinformować, że zwyciężyła drużyna KAL 17 (ORA i OIRP Warszawa) w składzie: Katarzyna Skawińska, Vladyslav Semerynskyi oraz Jan Mącior.

Nagrodę dla najlepszego mówcy otrzymała Katarzyna Skawińska z drużyny KAL 17 (ORA Warszawa).

Laureaci otrzymali nagrodę główną, jaką jest wyjazd na wydarzenie Vienna Arbitration Days 2023, organizowane przez Vienna International Arbitral Centre.

Aby zapewnić jak najlepsze wrażenia, korzystamy z technologii, takich jak pliki cookie, do przechowywania i/lub uzyskiwania dostępu do informacji o urządzeniu. Zgoda na te technologie pozwoli nam przetwarzać dane, takie jak zachowanie podczas przeglądania lub unikalne identyfikatory na tej stronie. Brak wyrażenia zgody lub wycofanie zgody może niekorzystnie wpłynąć na niektóre cechy i funkcje.